ట్యాగ్

వెర్డెలైట్

వెర్డెలైట్ 

వెర్డెలైట్

వెర్డెలైట్ వెర్డలైట్ రత్నం ఆకుపచ్చ టూర్మాలిన్. మేము చెవిపోగులు, ఉంగరాలు, నెక్లెస్, బ్రాస్లెట్ లేదా లాకెట్టుగా వర్డెలైట్ రత్నంతో కస్టమ్ ఆభరణాలను తయారు చేస్తాము ....
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!