ట్యాగ్

బంగారం

గోల్డెన్ షీన్ సన్ఫైర్

గోల్డెన్ షీన్ సఫర్

గోల్డెన్ షీన్ సన్ఫైర్ గోల్డెన్ షీన్ సఫిఫైర్, ఖనిజ కురువం యొక్క ఒక రత్నం రకం, ఒక అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ (α-Al2O3). ఇది సాధారణంగా ఒక ...
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!