ట్యాగ్

చక్కెర

చక్కెర క్వార్ట్జ్  

షుగర్ క్వార్ట్జ్

షుగర్ క్వార్ట్జ్ షుగర్ క్వార్ట్జ్ అనేది సహజ దృగ్విషయం ద్వారా ఏర్పడిన చక్కెర స్ఫటికాల మాదిరిగా సహజ ఉపరితల ఆకృతి కలిగిన రత్నం ...
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!