ట్యాగ్

కోయి చేప

కోయి ఫిష్ క్వార్ట్జ్  

కోయి ఫిష్ క్వార్ట్జ్

కోయి ఫిష్ క్వార్ట్జ్ కోయి ఫిష్ క్వార్ట్జ్ అరుదైన రత్నం. ఎరుపు & నారింజ హెమటైట్ చేరికలు. ఇనుము కంటెంట్ యొక్క రంగు ...
ఇంకా చదవండి
దోషం: కంటెంట్ రక్షించబడింది !!